SGOIL BHÀRDACHD NA COMRAICH 2014
Essie Stewart
Gòrdan Camshron
Ruairidh MacIlleathain
 
Other speakers to be confirmed
27mh gu 31mh an Dàmhair 2014
A residential course at Hartfield House, Applecross
 
27th to 31st of October 2014
Nise nar ceithreamh bliadhna, tha sinn airson rud beag misneachd a thoirt do chuspair na Gàidhlig is Bàrdachd anns gach àite.
Now in our fourth year, we are here to offer some inspiration for aspiring poets and lovers of the Gaelic language everywhere.